Kawasaki 1100 Base Gasket

42-210-03

New product

Kawasaki Base Gasket #42-210-03

$ 24.95

Applications:

1996 Kawasaki 1100 ZXI Base Gasket

1997 Kawasaki 1100 STX Base Gasket
1997 Kawasaki 1100 ZXI Base Gasket

1998 Kawasaki 1100 STX Base Gasket
1998 Kawasaki 1100 ZXI Base Gasket

1999 Kawasaki 1100 STX Base Gasket
1999 Kawasaki 1100 ZXI Base Gasket

2000 Kawasaki 1100 STX DI Base Gasket
2000 Kawasaki 1100 ZXI Base Gasket

2001 Kawasaki 1100 STX DI Base Gasket
2001 Kawasaki 1100 ZXI Base Gasket
2001 Kawasaki Ultra 130 Base Gasket

2002 Kawasaki 1100 STX DI Base Gasket
2002 Kawasaki 1100 ZXI Base Gasket
2002 Kawasaki Ultra 130 Base Gasket

2003 Kawasaki 1100 STX DI Base Gasket
2003 Kawasaki 1100 ZXI Base Gasket
2003 Kawasaki Ultra 130 Base Gasket

2004 Kawasaki Ultra 130 Base Gasket