Yamaha Genuine Carb Base Gasket

66E-14398-00

New product

Yamaha Genuine Carb Base Gasket #66E-14398-00

$ 26.12

  • ID: 47mm / 1.85in
  • Hole Centers: 81.5mm / 3.21in

Applications:

1998 Yamaha GP800 Carb Base Gasket
1998 Yamaha XL800 Carb Base Gasket

1999 Yamaha GP800 Carb Base Gasket
1999 Yamaha XL 1200 Carb Base Gasket
1999 Yamaha XL800 Carb Base Gasket

2000 Yamaha GP1200R Carb Base Gasket
2000 Yamaha GP800 Carb Base Gasket
2000 Yamaha XL 1200 Carb Base Gasket
2000 Yamaha XL800 Carb Base Gasket

2001 Yamaha GP1200R Carb Base Gasket
2001 Yamaha GP800R Carb Base Gasket
2001 Yamaha XL 1200 Carb Base Gasket
2001 Yamaha XL800 Carb Base Gasket
2001 Yamaha XLT 1200 Carb Base Gasket

2002 Yamaha GP1200R Carb Base Gasket
2002 Yamaha GP800R Carb Base Gasket
2002 Yamaha XLT 1200 Carb Base Gasket
2002 Yamaha XLT 800 Carb Base Gasket

2003 Yamaha GP1200R Carb Base Gasket
2003 Yamaha GP800R Carb Base Gasket
2003 Yamaha XLT 1200 Carb Base Gasket
2003 Yamaha XLT 800 Carb Base Gasket

2004 Yamaha GP800R Carb Base Gasket
2004 Yamaha XLT 1200 Carb Base Gasket
2004 Yamaha XLT 800 Carb Base Gasket

2005 Yamaha GP800R Carb Base Gasket
2005 Yamaha XLT 1200 Carb Base Gasket